קניין רוחני וזכויות יוצרים

עו"ד מאיה קונדל מתמחה בתחום הקניין הרוחני בכלל וזכויות היוצרים בפרט ועוסקת בתחום זה מעל 13 שנים כיועצת משפטית של חברות הפקה ומדיה שונות והיתה אחראית, בין היתר, מלוא הפיקוח והניהול המשפטי של הפקות רבות ומגוונות בתחומים השונים, כמו: ריאליטי, דרמות, שעשועונים, דוקומנטרי, תכניות תחקיר, תכניות בוקר וכו', לדוגמא: האח הגדול, תאג"ד, זגורי אימפריה, הטבח, ג'ודה, תכנית הבוקר של אורלי וגיא, החפרנים, כלוב הזהב, אוטונומיות, אמבוש, לה פמיליה, פולישוק, סדרות נוער עבור דיסני ישראל וכו'.

פירוט נוסף על נסיון המקצועי של מאיה ניתן למצוא בקישור זה.

קניין רוחני הוא שם כולל לסוגי זכויות בנכסים הלא מוחשיים שהינם פרי יצירתו של אדם, כגון יצירות, המצאות, עיצובים, מוניטין ועוד.

ההגנה באמצעות זכויות הקניין הרוחני מעוגנת בחוק מתייחסת לתהליך היצירה ולא לאובייקט הפיזי, כלומר: האם בתהליך היצירה הושקעו מאמץ ויצירתיות.

היצירות, אשר ע"פ דין, ראויות להגנה באמצעות החוק, תהינה בבעלות הבלעדית של יוצריהן, או מי שהזכויות בהן הועברו אליו, ותהינה מוגנות לתקופה מוגבלת בדרך כלל.

דיני הקניין הרוחני נועדו לתמרץ יצירה, מחקר והעשרת החברה, תוך שמירה על האיזון שבין הענקת זכויות בלעדיות ליוצרים ולממציאים, לבין אינטרסים משפטיים, חברתיים, וכלכליים שונים.

זכויות הקניין הרוחני כוללות בעיקר את הזכויות הבאות: פטנטים, סימני מסחר – הגנה על מילים, דמויות, סימנים או צלילים המצביעים על מקור של טובין או של שירותים, מדגמים – הגנה על העיצוב תעשייתי של המוצר (קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט).

כמו כן הגנה על יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוסיקליות ואומנותיות, וכן זכויות נוספות, כגון: זכויות מבצעים ומשדרים, כינויי מקור ועוד.

זכויות יוצרים

לבעל הקניין הרוחני ניתנת הזכות לעשות שימוש בלעדי ביצירה עליה עמל רבות וכן הוא זוכה להגנה חוקית כנגד ניצול או העתקה של יצירתו על ידי אחרים.

מאידך, כלל הציבור זוכה לחשיפה ליצירות חדשות ולמוצרים חדשניים. יתר על כן, רוב זכויות הקניין הרוחני כאמור מוגבלות בזמן, ובבוא העת המידע הופך לנחלת הכלל, וכל אדם רשאי לעשות שימוש בו כרצונו.

זכויות יוצרים הינן חלק מזכויות הקניין הרוחני והן נוצרות ובבעלות היוצר מיד עם מעשה היצירה באופן אוטומטי ואין כל חובה לרשום אותן על מנת לדרוש את קיומן ביצירה.

למרות זאת, על מנת שיוצר יוכל לשמור על זכויותיו כי הוא היוצר הראשון של היצירה ועל כן היא בבעלותו, קיימות מס' אפשרויות לביצוע אשר ישמרו ליוצר את האפשרות להוכיח את ראשוניותה ומקוריותה של היצירה.