סימן מסחר

סימן מסחר הוא סימן בבעלות אדם או חברה לצורך ייחוד מוצרים או שירותים שהם מייצרים או סוחרים בהם.

סימן זה יכול להיות מורכב מאותיות, איור או סמל גרפי אחר או שילוב ביניהם.

שימוש בסימן מסחר רשום ללא אישור בעליו הרשומים הוא הפרה של חוקי הקניין הרוחני ובפרט פקודת סימני מסחר.

הגבלת השימוש בסימן המסחר נועדה לאפשר למוכרים וליצרנים לבנות לעצמם מוניטין, להבדיל את עצמם ממתחריהם ולקדם על ידי כך את עסקיהם.
בנוסף, ההגבלה משרתת גם את הצרכנים ומונעת את הטעייתם על ידי שם דומה למוצר אחר.

על מנת להגן על סימן מסחר יש להגיש בקשה לרישום סימן המסחר למחלקת סימני המסחר במשרד המשפטים ולהמתין לבחינה לפי מועד הגשתן (נכון להיום זמן ההמתנה הינו מס' חודשים).

בוחני המחלקה בודקים את כשירות הבקשות.
יש לשים דגש על אופן מילוי הטפסים והגשת הבקשה שכן כל טעות קטנה עלולה לפסול את הבקשה.

תוקפו של סימן המסחר הוא 10 שנים. לאחר תקופה זו ניתן לחדשו לתקופות נוספות בכפוף להגשת בקשה ולתשלום אגרה מתאימה.

ההגנה על סימן מסחר רשום בישראל חלה רק בישראל.

ניתן להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי, על בסיס סימן רשום או בקשה לרישום סימן מסחר בישראל ביותר מ- 100 מדינות בעולם.